Základní informace o
našich mateřských školách

Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace vznikla dne 1. 1. 2003 sloučením dvou předškolních zařízení. Patří pod ni mateřská škola Zlín – Louky a Mateřská škola Zlín – Prštné. Od 17. 3. 2014 se provoz rozšířil o další mateřskou školu Zlín – Nad Ovčírnou.  Školy Louky  a Prštné se nachází ve vzdálenosti 2 kilometrů od sebe, jsou v klidné a zelení obklopené městské části města Zlína, v blízkosti MHD. Mateřská škola Nad Ovčírnou se nachází přímo v centru města Zlína rovněž se zahradou.

Mateřská škola – Louky je od 1. 9. 2015  4 třídní /3 třídy běžného typu a jedna třída speciální pro děti s vadami řeči/ – 98 dětí, mateřská škola – Prštné je 2 třídní – 56 dětí a mateřská škola Nad Ovčírnou je také 2 třídní – 46 dětí. Celkem navštěvuje všechny tři  mateřské školy 200  dětí.

Školy Louky a Prštné jsou prostorné, vzdušné, při rekonstrukcích bylo využito barevného programu, což velmi pozitivně působí na rozvoj estetického vnímání dětí. Škola Nad Ovčírnou je zcela nově zřízena a  velmi moderně zařízena. Všechny tři mateřské školy jsou vybaveny novým moderním barevným nábytkem a doplňky, moderními hračkami a učebními pomůckami.

Mateřské školy Louky i Prštné mají vlastní moderně vybavené kuchyně, přičemž mateřská škola Louky i samostatnou jídelnu. Do mateřské školy Nad Ovčírnou je jídlo dováženo z mateřské školy Prštné vlastním automobilem, určeným pouze pro převoz stravy a za dodržování přísných hygienických norem.

Pro rozvoj tělesných aktivit patří i tělocvična v mateřské škole Louky. V odpoledních hodinách zde probíhají pronájmy různých tělovýchovných aktivit, kterých se v ne malé míře účastní i děti z našich předškolních zařízení /sportovně – společenské tance, pro chlapce je zde výbornou nabídkou spolupráce s místním oddílem kopané předškolních dětí, oddíl stolního tenisu, Joga, Klub TAIJI QUAN, taneční klub I- Dance , Aerobic – pod vedení Andra Višňová atd./.

Areál mateřské školy – Louky je obklopen rozlehlou vybavenou školní zahradou se vzrostlou zelení a promyšlenými a bezpečnými hracími prvky pro děti různých věkových skupin, pískovištěm i hřistěm s bezpečnostní dopadovou plochou. V jarních měsících byla do prostor zahrady umístěna plocha imitující  dopravní hřiště.

Areál mateřské školy Prštné je rovněž rozsáhlý a plný zeleně, v nedávné době  proběhla modernizace této školní zahrady novými hracími prvky a vybavením,mlhovištěm, pískovištěm i hřistěm s bezpečnostní dopadovou plochou. V jarních měsících byla do prostor zahrady umístěna plocha imitující  dopravní hřiště.

Zahrada mateřské školy Nad Ovčírnou je vybavena moderními hracími prvky, pískovištěm, velkou zásobou doplňkových venkovních hraček, pomůcek , koloběžek atd. a je neustále průběžně dovybavována dle možných podmínek.

Dalším pozitivem je umístění Knihovny Františka Bartoše do přilehlých prostor mateřské školy Prštné. Exkurzemi a možnostmi spolupráce s knihovnou rozšiřujeme kulturně – estetické cítění dětí a kladný vztah ke knize.
Jelikož je dnešní moderní doba plna technických pomůcek, ani my nezůstáváme pozadu. Zařízení dle finančních možností vybavujeme televizory, přehrávači, počítači, pro komunikaci s rodiči e- mailovou poštou a také mají rodiče možnost získat informace na webových stránkách mateřské školy. Velkým pomocníkem je nám také počítač se speciálním programem pro děti s vadami řeči, který jsme v minulosti obdrželi za projekt od Nadačního fondu Veolia a společnosti Moravské Vodárenské, a.s.

Školní vzdělávací program je pro všechny školky jednotný pod názvem „Šťastná školka“ a na něj navazují třídní vzdělávací programy. Ve speciální třídě je ještě doplněn o speciální vzdělávací program. Hlavním cílem mateřské školy je mít školku plnou zábavy, místnost plnou rozradostněných dětí se šťastnými úsměvy, ale i se zaměstnanýma rukama, tělem i myslí. Mezi základní emoce, které dítě cítí, patří pocit potěšení, stres, překvapení, znechucení, radost, hněv, strach, smutek, náklonnost, stud, úzkost, pocit viny. Vyjádření těchto citů je pro nás všechny viditelnou komunikací a proto se co nejvíce všichni snažíme těmto výrazům obličeje a pohybu porozumět a pochopit. Logopedickou péčí, jež je specifickou aktivitou, kterou uskutečňuje logoped, se snažíme o překonání nebo alespoň zredukování narušené komunikační schopnosti.
Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu (pitný režim, pobyt ve zdravém prostředí, vhodná a zdravá skladba jídla, pravidelný denní režim atd.). Všestranné vzdělávání dětí rozvíjíme přirozenou cestou prostřednictvím smyslových a duševních prožitků, praktických zkušeností, experimentů.

Maximální spoluprací s rodiči se snažíme zajišťovat soulad v působení MŠ a rodiny, což je podmínkou pro spokojené prospívání dítěte a jeho harmonický rozvoj.
Výchovně – vzdělávací program je v průběhu roku doplňován dalšími aktivitami, jako jsou divadla, koncerty, exkurze, účasti v různých soutěžích atd. Vzdělávací program je plně zaměřen na všestranné působení na dítě a to je náš hlavní výchovně – vzdělávací cíl. A v neposlední ředě je naším cílem, aby do naší, se snahou pečlivě udržované školky, vodili spokojení rodiče své spokojené děti s rozzářenýma očima a šťastným úsměvem

Jídelníček Louky
středa 28.9.
Mateřská škola je tento den uzavřena

Mateřská škola je
tento den uzavřena

Za dobré jídlo ručí
Ilustrace jídla
Dita O.
Vedoucí stravování

Seznam alergenů

publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU

ČísloPopisPodrobnosti
1.OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEKpšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2.KORÝŠI a výrobky z nich
3.VEJCE a výrobky z nich
4.RYBY a výrobky z nich
5.PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) a výrobky z nich
6.SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich
7.MLÉKO a výrobky z něj
8.SKOŘÁPKOVÉ PLODYmandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich
9.CELER a výrobky z něj
10.HOŘČICE a výrobky z ní
11.SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) a výrobky z nich
12.OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13.VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj
14.MĚKKÝŠI a výrobky z nich
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín 2Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín 2