Základní informace o
našich mateřských školách

Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace vznikla dne 1. 1. 2003 sloučením dvou předškolních zařízení. Patří pod ni mateřská škola Zlín – Louky a Mateřská škola Zlín – Prštné. Od 17. 3. 2014 se provoz rozšířil o další mateřskou školu Zlín – Nad Ovčírnou.  Školy Louky  a Prštné se nachází ve vzdálenosti 2 kilometrů od sebe, jsou v klidné a zelení obklopené městské části města Zlína, v blízkosti MHD. Mateřská škola Nad Ovčírnou se nachází přímo v centru města Zlína rovněž se zahradou.

Mateřská škola – Louky je od 1. 9. 2015  4 třídní /3 třídy běžného typu a jedna třída speciální pro děti s vadami řeči/ – 98 dětí, mateřská škola – Prštné je 2 třídní – 56 dětí a mateřská škola Nad Ovčírnou je také 2 třídní – 46 dětí. Celkem navštěvuje všechny tři  mateřské školy 200  dětí.

Školy Louky a Prštné jsou prostorné, vzdušné, při rekonstrukcích bylo využito barevného programu, což velmi pozitivně působí na rozvoj estetického vnímání dětí. Škola Nad Ovčírnou je zcela nově zřízena a  velmi moderně zařízena. Všechny tři mateřské školy jsou vybaveny novým moderním barevným nábytkem a doplňky, moderními hračkami a učebními pomůckami.

Mateřské školy Louky i Prštné mají vlastní moderně vybavené kuchyně, přičemž mateřská škola Louky i samostatnou jídelnu. Do mateřské školy Nad Ovčírnou je jídlo dováženo z mateřské školy Prštné vlastním automobilem, určeným pouze pro převoz stravy a za dodržování přísných hygienických norem.

Pro rozvoj tělesných aktivit patří i tělocvična v mateřské škole Louky. V odpoledních hodinách zde probíhají pronájmy různých tělovýchovných aktivit, kterých se v ne malé míře účastní i děti z našich předškolních zařízení /sportovně – společenské tance, pro chlapce je zde výbornou nabídkou spolupráce s místním oddílem kopané předškolních dětí, oddíl stolního tenisu, Joga, Klub TAIJI QUAN, taneční klub I- Dance , Aerobic – pod vedení Andra Višňová atd./.

Areál mateřské školy – Louky je obklopen rozlehlou vybavenou školní zahradou se vzrostlou zelení a promyšlenými a bezpečnými hracími prvky pro děti různých věkových skupin, pískovištěm i hřistěm s bezpečnostní dopadovou plochou. V jarních měsících byla do prostor zahrady umístěna plocha imitující  dopravní hřiště.

Areál mateřské školy Prštné je rovněž rozsáhlý a plný zeleně, v nedávné době  proběhla modernizace této školní zahrady novými hracími prvky a vybavením,mlhovištěm, pískovištěm i hřistěm s bezpečnostní dopadovou plochou. V jarních měsících byla do prostor zahrady umístěna plocha imitující  dopravní hřiště.

Zahrada mateřské školy Nad Ovčírnou je vybavena moderními hracími prvky, pískovištěm, velkou zásobou doplňkových venkovních hraček, pomůcek , koloběžek atd. a je neustále průběžně dovybavována dle možných podmínek.

Dalším pozitivem je umístění Knihovny Františka Bartoše do přilehlých prostor mateřské školy Prštné. Exkurzemi a možnostmi spolupráce s knihovnou rozšiřujeme kulturně – estetické cítění dětí a kladný vztah ke knize.
Jelikož je dnešní moderní doba plna technických pomůcek, ani my nezůstáváme pozadu. Zařízení dle finančních možností vybavujeme televizory, přehrávači, počítači, pro komunikaci s rodiči e- mailovou poštou a také mají rodiče možnost získat informace na webových stránkách mateřské školy. Velkým pomocníkem je nám také počítač se speciálním programem pro děti s vadami řeči, který jsme v minulosti obdrželi za projekt od Nadačního fondu Veolia a společnosti Moravské Vodárenské, a.s.

Školní vzdělávací program je pro všechny školky jednotný pod názvem „Šťastná školka“ a na něj navazují třídní vzdělávací programy. Ve speciální třídě je ještě doplněn o speciální vzdělávací program. Hlavním cílem mateřské školy je mít školku plnou zábavy, místnost plnou rozradostněných dětí se šťastnými úsměvy, ale i se zaměstnanýma rukama, tělem i myslí. Mezi základní emoce, které dítě cítí, patří pocit potěšení, stres, překvapení, znechucení, radost, hněv, strach, smutek, náklonnost, stud, úzkost, pocit viny. Vyjádření těchto citů je pro nás všechny viditelnou komunikací a proto se co nejvíce všichni snažíme těmto výrazům obličeje a pohybu porozumět a pochopit. Logopedickou péčí, jež je specifickou aktivitou, kterou uskutečňuje logoped, se snažíme o překonání nebo alespoň zredukování narušené komunikační schopnosti.
Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu (pitný režim, pobyt ve zdravém prostředí, vhodná a zdravá skladba jídla, pravidelný denní režim atd.). Všestranné vzdělávání dětí rozvíjíme přirozenou cestou prostřednictvím smyslových a duševních prožitků, praktických zkušeností, experimentů.

Maximální spoluprací s rodiči se snažíme zajišťovat soulad v působení MŠ a rodiny, což je podmínkou pro spokojené prospívání dítěte a jeho harmonický rozvoj.
Výchovně – vzdělávací program je v průběhu roku doplňován dalšími aktivitami, jako jsou divadla, koncerty, exkurze, účasti v různých soutěžích atd. Vzdělávací program je plně zaměřen na všestranné působení na dítě a to je náš hlavní výchovně – vzdělávací cíl. A v neposlední ředě je naším cílem, aby do naší, se snahou pečlivě udržované školky, vodili spokojení rodiče své spokojené děti s rozzářenýma očima a šťastným úsměvem

Jídelníček Louky
pátek 14.6.

Přesnídávka

štípský doutník, krůtí pomazánka, zelenina,mléko /1/a,b,7,/ jablko, čaj

Ob

Oběd

vývar s nudlemi /1a, 3,9/ treska na bylinkách, bramborová kaše, šťáva /1a,7,4,/

Sv

Svačina

makový závin, čaj /1a,7,/

Za dobré jídlo ručí
Ilustrace jídla
Dita O.
Vedoucí stravování

Seznam alergenů

publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU

ČísloPopisPodrobnosti
1.OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEKpšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2.KORÝŠI a výrobky z nich
3.VEJCE a výrobky z nich
4.RYBY a výrobky z nich
5.PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) a výrobky z nich
6.SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich
7.MLÉKO a výrobky z něj
8.SKOŘÁPKOVÉ PLODYmandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich
9.CELER a výrobky z něj
10.HOŘČICE a výrobky z ní
11.SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) a výrobky z nich
12.OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13.VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj
14.MĚKKÝŠI a výrobky z nich
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín 2Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín 2